Türkçe
/ / /

2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

   MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Olağan Meclis Toplantısı 03/09/2019 Salı günü saat 15:00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerine ve ilgililere ilanen duyurulur.

GÜNDEM  MADDELERİ

1.Fevzidede Mahallesinde 1095 ada 1 parsel numaralı, 321.690,35 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli, imar planında Rekreasyon alanında kalan taşınmazın Kent Parkı projesini gerçekleştirmek üzere Hazineden Belediye Başkanlığımız adına tahsisinin talep edilmesini konu alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/08/2019 tarih ve 876 sayılı teklif yazısının görüşülmesi.

2.Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Nikah Ücreti Tarifesi konulu 22/08/2019 tarih ve 509 saylı teklif yazısının görüşülmesi.

3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/08/2019 tarih ve 2705 sayılı Taşpınar Mahallesi 450 parsel ve 105 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan itirazları konu alan teklif yazısının görüşülmesi.

4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/08/2019 tarih ve 2704 sayılı Güllüce Mahallesi 2751 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklif yazısının görüşülmesi.

5.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/08/2019 tarih ve 944 sayılı Atatürk Mahallesi 852 ada 19 parselde yer alan arsa vasıflı taşınmazda 582/2400 hisse paylı Belediye Hissesinin satışını konu alan teklif yazısının görüşülmesi

6.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/08/2019 tarih ve 760 sayılı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü konulu teklif yazısının görüşülmesi

7.Zabıta Müdürlüğü’nün 28/08/2019 tarih ve 1235 sayılı İçkili Yer Bölgesi konulu teklif yazısının görüşülmesi

8.Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29/08/2019 tarih ve 160 sayılı Mustafakemalpaşa Belediyesi 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı konulu teklif yazısının görüşülmesi

                                                                                                          29  / 08 / 2019

                                                                                            Mehmet KANAR

                                                                                            Belediye Başkanı

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik