Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 4-5 HAZİRAN 2020 TARİHLİ GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF USULÜ SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi 04 Haziran 2020
Başlangıç Saati 13:00
Bitiş Saati 16:00
İhale Tipi Açık Teklif Usülü


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından,

 

4-5 HAZİRAN 2020 TARİHLİ AÇIK TEKLİF USULÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış işi  KDV den muaftır.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

3-Bu husustaki ihale, tablo1 de belirtilen taşınmazların satışı 04/06/2020 Perşembe günü saat 13:00’dan itibaren ve tablo 2 de belirtilen taşınmazların satışı  05/06/2020 Cuma günü saat: 14:00’dan itibaren Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

5-Aşağıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

6-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç tablo1 deki taşınmazlar için 04/06/2020 saat 12:00’a, tablo 2 deki taşınmazlar için 05/06/2020 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

             A) İstekli gerçek kişi ise;                       

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

                               

             B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.​ 

8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

 

 

 

E-Bülten Üyelik