Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 31 MART 2020 TARİHLİ GAYRİMENKUL PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi 31 Mart 2020
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 15:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI

NİTELİĞİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

 
 

1

ADA

108

11

804,35

Arsa

33.782,70

1.014,00

14:00

 

2

ADA

108

12

803,06

Arsa

33.728,52

1.012,00

14:02

 

3

ADA

108

13

804,43

Arsa

33.786,06

1.014,00

14:04

 

4

AĞAÇLI

0

452

1.081,67

Tarla

32.450,10

974,00

14:06

 

5

AĞAÇLI

0

453

1.081,67

Tarla

32.450,10

974,00

14:08

 

6

AĞAÇLI

0

454

1.081,67

Tarla

32.450,10

974,00

14:10

 

7

AĞAÇLI

0

455

1.081,68

Tarla

32.450,40

974,00

14:12

 

8

AĞAÇLI

0

456

1.081,68

Tarla

32.450,40

974,00

14:14

 

9

BEHRAM

0

1042

608,00

Arsa

25.536,00

767,00

14:16

 

10

DURUMTAY

130

1

10.539,00

Tarla

242.397,00

7.272,00

14:18

 

11

DURUMTAY

131

1

11.263,00

Tarla

259.049,00

7.772,00

14:20

 

12

DURUMTAY

117

2

2.979,00

Tarla

59.580,00

1.788,00

14:22

 

13

DURUMTAY

113

17

1.217,00

Tarla

24.340,00

731,00

14:24

 

14

DURUMTAY

126

16

4.544,00

Tarla

90.880,00

2.727,00

14:26

 

15

DURUMTAY

108

1

9.699,00

Tarla

223.077,00

6.693,00

14:28

 

16

KAYABAŞI

0

86

7.720,00

Tarla

92.640,00

2.780,00

14:30

 

17

KURŞUNLU

0

933

999,52

Tarla

34.983,20

1.050,00

14:32

 

18

KURŞUNLU

0

934

999,50

Tarla

34.982,50

1.050,00

14:34

 

19

KURŞUNLU

0

34

256,00

Arsa

10.240,00

308,00

14:36

 

20

KURŞUNLU

0

125

829,00

Bahçeli Ahşap Ev

40.000,00

1.200,00

14:38

 

21

OCAKLI

103

3

485,36

Arsa

24.268,00

730,00

14:40

 

22

OCAKLI

103

5

699,36

Arsa

34.968,00

1.050,00

14:42

 

23

YAMANLI

0

635

812,00

Tarla

16.240,00

488,00

14:44

 

24

YAMANLI

0

636

750,00

Tarla

15.000,00

450,00

14:46

 

25

YAMANLI

0

637

750,00

Tarla

15.000,00

450,00

14:48

 

26

YAMANLI

0

638

875,00

Tarla

17.500,00

525,00

14:50

 

 

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış işi  KDV den muaftır.

2-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. ve 50. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.

3-Bu husustaki ihale 31/03/2020 Salı günü Saat: 14:00’dan itibaren Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL (İkiyüzellilira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

6-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 31/03/2020 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

   Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

             A) İstekli gerçek kişi ise;                       

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. İkametgâh Belgesi,
 4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 5. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
 8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

             B) İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İhaleye İştirak dilekçesi,
 2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
 4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
 5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(250,00TL)
 7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
 9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

E-Bülten Üyelik