Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 5 KASIM 2019 TARİHLİ PAZARLIK USULÜ GAYRİMENKUL SATIŞI İHALESİ

İhale Tarihi 05 Kasım 2019
Başlangıç Saati 09:00
Bitiş Saati 11:00
İhale Tipi Pazarlık Usulü


MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN,

05.11.2019 TARİHLİ PAZARLIK USÜLÜ GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satışı işi  KDV den muaftır.

2-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. ve 50. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.

3-Bu husustaki ihale 05/11/2019 Salı günü Saat: 10:00’da Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

6-İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 05/11/2019 saat 09:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

             A) İstekli gerçek kişi ise;                       

                 a-İhaleye İştirak dilekçesi,

                 b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

                 c-İkametgah Belgesi,

                 d-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

                 e-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

                 f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)

                 g-Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

             B) İstekli tüzel kişilik ise;

                 a-İhaleye İştirak dilekçesi,

                 b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

                 c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,

                 d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

                 e-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

                 f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)

                 g-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

                 h-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

 

E-Bülten Üyelik