Türkçe İngilizce
/ / /

Fevzidede Mahallesi, 922 ada 2,3,4 nolu parseller ile 179 ada 3,4,5,6 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik