Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ TAŞINMAZLAR AÇIK TEKLİF USULÜ KİRA İHALESİ

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve miktarı bulunan Taşınmazlar 2886 sayılı Yasa’nın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALAMA İHALESİNE AİT TAŞINMAZLAR LİSTESİ VE İHALE METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

2-İhale 30 Haziran 2020 Salı günü saat 14:30’dan itibaren tabloda belirtilen saatlerde ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.          

3-İhale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

4-Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;                   

     1) İhaleye İştirak dilekçesi,

     2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

     3) İkametgâh Belgesi,

     4) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

     5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

     6) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)

     7) Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.

     8) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.             

B) İstekli tüzel kişilik ise;

     1) İhaleye İştirak dilekçesi,

     2) Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

     3) Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,

     4) Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,

     5) Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

     6) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)

     7) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

     8) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

     9) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

5-İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

NOT: İsteklilerin 30 Haziran 2020 Salı günü saat 12:00'a kadar, Geçici Teminatını yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

E-BELEDİYE

E-Bülten Üyelik